Som Esport
XIV Cursa de la Dona Xàbia
Cursa de la Dona Xàbia
Nova data 3 d'abril de 2022
10:00 h

Organitza / Organiza
Club d'Atletisme Llebeig
Ajuntament de Xàbia
Eixida i Meta / Salida y Meta
Pista atletisme
Col·legi Graüll Xàbia

PROGRAMA D'ACTIVITATS


Programa de Actividades

Escalfament09:45 h - Exercicis d'escalfament i estiraments. Ejercicios de calentamiento y estiramientos.

10:00 h - Eixida corredores i a continuació caminantes. Salida de corredoras y a continuación caminantes.


11:00 h - Entrega de trofeus i sorteig amb el número de dorsal. Entrega de trofeos y sorteo con el número de dorsal.


COM ARRIBAR A L'EIXIDA CÓMO LLEGAR A LA SALIDA

CATEGORIES

CAMINANTS
Categoria única, modalidat no competitiva.

CORREDORES

* 14 anys ja complits

Trofeus Corredores.

Trofeu a les 3 primeres de la Absoluta
Trofeu a les 3 primers Master 50 plus arribades a Meta.

QUOTA D'INSCRIPCIÓ

5 euros.
La quotes d'inscripció aniran destinades a INCLIVA (Investigació contra el Càncer) i a CONDENADOS AL BORDILLO (Associació per aconseguir la inclusió de les persones amb diversitat funcional).

OBSEQUI


REPARTIMENT DE DORSALS I SAMARRETES

CATEGORIAS

CAMINANTES
Categoria única, modalidad no competitiva

CORREDORAS

*14 años ya cumplidos

Trofeos Corredoras.

Trofeo a las 3 primeras de la Absoluta
Trofeo a las 3 primeros Master 50 plus llegadas a Meta.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

5 euros
Las cuotas de inscripción irán destinadas a INCLIVA (Investigación contra el cáncer) y CONDENADOS AL BORDILLO (Asociación para lograr la inclusión de las personas con diversidad funcional)


OBSEQUIO

ENTREGA DE DORSALES Y CAMISETAS

INSCRIPCIÓ
Llistat d'inscrites >

Quota d'inscripció 5 euros

TERMINI D'INSCRIPCIÓ.
El termini finalitza el 30 de Març a les 14:00 h
o al arribar a les 1000 inscrites
INSCRIPCIÓ FINALITZADAINSCRIPCIÓN
Listado de inscritas >

Cuota de inscripcion 5 euros

PLAZO DE INSCRIPCIÓN.
El plazo finaliza 30 de marzo a las 14:00 h o al llegar a las 1000 inscritas.
INSCRIPCIÓN FINALIZADA