PEDREGUER

14 dE MAIG de 2022

XXIX CURSA POPULAR VILA DE PEDREGUER

24è Circuit a peu Marina AltaXXIX CURSA POPULAR VILA DE PEDREGUER 2022


9ª Prova puntuable del 24è Circuit a peu Marina Alta
Data
Fecha:
Dissabte 14 de maig de 2022
Sábado 14 de mayo de 2022
Eixida i meta:
Salida y meta:
Plaça Major, 9, 03750 Pedreguer (Ubicació)
Plaça Mayor, 9, 03750 Pedreguer (Ubicación)
Hora eixida adults:
Hora salida de adultos:
19:00 h
Distància adults:
Distancia adultos:
10 Km
Hora eixida xiquets:
Hora salida niños:
17:00 h
Repartiment dorsals:
Entrega de dorsales:
14 de maig - Zona Meta
Xiquets 16:00 h a 17:00 h / Adults 17:00 h a 18:30 h
14 de mayo - Zona Meta
Niños 16:00 h a 17:00 h / Adultos 17:00 h a 18:30 h
Guarda-roba, guardabicis
Guardarropa, guardabicis
Zona de Meta
Zona de Meta
Organitza
Organiza
Ajuntament de Pedreguer - C. A. Cametes
Trofeus Pre-Barrufets, Barrufets i Pre-benjamins, medalla a tots els inscrits que hi participen.
Trofeus als 3 primers classificats de cada categoria. (De Benjamins fins Veterans G).
Trofeo a los/las 3 primeros/as de cada categoria (De Benjamins hasta Veterans G).
Pre-Barrufets, Barrufets y Pre-benjamins, medalla a todos los inscritos que participen.
Trofeus locals
Trofeos locales
Trofeu als 6 primers locals masc.i fem. del 10K. Es considera com a locals els empadronats en Pedreguer o membres del C. A. Cametes .
Trofeus acumulatius
Trofeo a los 6 primeros locales masc. y fem. del 10K. Se considera como locales los empadronados en Pedreguer o miembros del C. A. Cametes. Trofeos acumulables.
Cursa Popular Vila de Pedreguer

COM ARRIBAR A L'EIXIDA /

COMO LLEGAR A LA SALIDA

LA CARRERA. Resultats any 2019

 • Participació any 2019 :
 • + 915 participants
 • Temps del 1er home: 0:32:52 -(03:17 min/Km)
 • Temps de la 1ª dona: 0:39:07 -(03:54 min/Km)
 • Tiempo del 1er hombre: 0:32:52 - (03:17 min/Km)
 • Tiempo de la 1ª mujer: 0:39:07 - (03:54 min/Km)
 • Temps 100 primers corredors arribats a Meta: 0:40:02
 • Temps 500 primers corredors arribats a Meta: 0:49:59
 • Temps 900 primers corredors arribats a Meta: 1:06:29
 • Tiempo 100 primeros corredores llegados a Meta: 0:40:02
 • Tiempo 500 primeros corredores llegados a Meta: 0:49:59
 • Tiempo 900 primeros corredores llegados a Meta: 1:06:29

24è Circuit a peu Marina Alta CATEGORIES

En totes les carreres del Circuit a peu Marina Alta, les categories des de Benjamins fins Veterans G són comunes.Consultar categories del Circuit.>>

XIQUETS - DISTÀNCIES - HORARIS

Categories fora del Circuit
Pre-Barrufet masculí i femení (Anys 2019 a 2021) - 100m. - 17:00 h -
Barrufet masculí i femení (Anys 2017 i 2018) - 100m. - A continuació -
Pre-Benjamí masculí i femení (Anys 2015 i 2016) - 400 m. A continuació

 • Benjamí masculí i femení - 800 m. - A continuació
 • Aleví masculí i femení - 1.000 m. - A continuació
 • Infantil masculí i femení - 1.270 m.- A continuació
 • Cadet masculí i femení - 2.420 m. - A continuació
 • Juvenil masculí i femení - 3.570 m. - A continuació


INSCRIPCIONS

LLISTAT D'INSCRITS / LISTADO DE INSCRITOS

INSCRIPCIÓ ADULTS

(Nascuts de 1953 a 2004)
Nacidos de 1953 hasta 2004

Quota d'inscripció 5 euros
Cuota de inscripción 5 euros
Últim dia d'inscripció: 12 de maig a les 20:00 h
Último dia de inscripción: 12 de mayo a las 20:00 h

INSCRIPCIÓ ADULTS FINALITZADA / INSCRIPCIÓN ADULTOS FINALIZADA
NO S'ADMETRAN INSCRIPCIONS EL DIA DE LA PROVA
NO SE ADMITIRAN INSCRIPCIONES EL DIA DE LA PRUEBA


INSCRIPCIÓ XIQUETS
INSCRIPCIÓ NIÑOS

(Nascuts de 2005 a 2021)
Quota d'inscripció Gratis
(Nacidos de 2005 a 2021)
Cuota de inscripción Gratis
INSCRIPCIÓ XIQUETS FINALITZADA / INSCRIPCIÓN NIÑOS FINALIZADA
Inscripcions del 7 maig fins el 12 de maig les 20:00 h
Inscripciones del 7 de mayo hasta el 12 de mayo a las 20:00 h.
NO S'ADMETRAN INSCRIPCIONS EL DIA DE LA PROVA
NO SE ADMITIRAN INSCRIPCIONES EL DIA DE LA PRUEBA